Službe


Gradonačelnik

Gradonačelnik

Gradonačelnik

Poštovani, Srdačno Vas pozdravljam. Dobrodošli u Grad Tuzla. Želim Vas obavijestiti da su državni službenici i namještenici tu da Vam pomognu u ostvarenju Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzla. U Centru za pružanje usluga građanima nalaze se brošure iz kojih možete saznati u kojoj od službi možete ostvariti neko od Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzla. Da bi olakšali i pojednostavili postupke pred nadležnim službama u Centru za pružanje usluga nalaze se i obrasci u kojima je navedeno koju do[pročitaj sadržaj]

opcina-tuzla-primjer-dobrog-upravljanja

Izdvojeno

Općina Tuzla dobitnik UNWTO nagrade "Odisej"

odisej

Budžet za građane

Pozivi i konkursi

Službeni glasnici

Grad Tuzla

ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 307 307
Web: http://tuzla.ba

Mapa

Galerija

Vijesti – saopštenja

Krizni štab Grada Tuzle: Obavještenje za javnost
Krizni štab Grada Tuzle: Obavještenje za javnost

S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, dana 25.2.2020. godine, imenovan je Krizni štab Grada Tuzle sa zadatkom, da prikuplja informacije i koordinira aktivnosti sa Federalnim kriznim štabom i Kriznim štabom TK, kako bi se u slučaju potrebe preduzele mjere za sprečavanje i suzbijanje potencijalnih opasnosti po život i zdravlje naših građana. Krizni štab ...

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, upriličio prijem za ambasadora Republike Grčke u BiH
Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, upriličio prijem za ambasadora Republike Grčke u BiH

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, upriličio je u ponedeljak 24.02. 2020. godine prijem za novoimnenovanog ambasadora Republike Grčke u BiH Nj. E. Dimitrios Papandreou. Ambasador je istaknuo da je ovo njegova prva zvanična posjeta gradu u BiH od kako je imenovan na mjesto ambasadora u našoj zemlji. Izrazio je zadovoljstvo i veliku zahvalnost gradonačelniku Imamoviću, rekavši: ‘’ dva mjeseca sam u BiH, a Tuzla je prva zvanična posjeta u Bosni I Hercegovini’’. Dodavši da mu ...

Obavještenje za građane
Obavještenje za građane

Obavještavamo Vas da će u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, na području grada Tuzle, biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva, a za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini. Anketiranje se vrši u okviru projekta ”Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu ...

Gradsko vijeće

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzla

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzla

Dnevni red - 42. sjednica GVT Dnevni red - 41. sjednica GVT - Poziv za 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle, koja će biti održana u četvrtak 30. 01. 2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Tematski dio sjednice bit će posvećen problematici aerozagađenja na području grada Tuzle, dok će se radni dio sjednice odnositi na razmatranje tačaka prema priloženom Dnevnom redu. Dnevni red - 40. sjednica GVT Dnevni red - 39. sjednica GVT Dnevni red - 38. sjed[pročitaj sadržaj]

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga: - osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, zakonima i Statutom Grada, - osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonim[pročitaj sadržaj]

Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Odluka o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom služb[pročitaj sadržaj]

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Tuzla je tradicionalno otvoren grad, sa razvijenom međunarodnom saradnjom, čiji počeci sežu unazad[pročitaj sadržaj]
120.441
stanovnika
40
mjesnih zajednica
294km2
površina
13
fakulteta

JP SKPC 'Mejdan'

http://mejdan.ba

'Tržnice-Pijace' d.o.o.

http://trznicetuzla.com.ba

'Centralno grijanje', Tuzla

http://www.grijanjetuzla.ba

'Narodno Pozorište', Tuzla

http://www.nptz.ba/

'Naše dijete', Tuzla

http://www.nasedijete.com.ba/

JKP 'Komemorativni centar'

http://komemorativni-centar.ba

BIT Centar, Tuzla

http://bit.ba

JKP 'Saobraćaj i komunikacije'

http://jkp-sik-tuzla.com.ba

Centar za kulturu, Tuzla

http://centarzakulturutuzla.ba/