Obavještenja o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku licenci za MF Office 365 i usluga implementacije

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku radio-komunikacijske opreme

Dodjela ugovora – Izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Dodjela ugovora – Redovno odrzavanje puteva na podrucju grada Tuzle

Dodjela ugovora – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Dodjela ugovora – Izgradnja Istocne tribine stadiona Tusanj, I faza

Dodjela ugovora – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica, I faza

Dodjela ugovora – Izgradnja pjesackog mosta izmedju naselja Zlokovac i Stupine

Dodjela ugovora – nabavka i ugradnja toplinske podstanice 2 LOT-a

Dodjela ugovora – Nabavka usluga – Izrada idejnog rjesenja i Glavnog projekta regulacije rijeke Josevice

Dodjela ugovora – Pjesacki most – pregovaracki postupak bez objavljivanja obavj

Dodjela ugovora – Prosirenje i izgradnja javne rasvjete u gradu Tuzla

Dodjela ugovora – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina

Dodjela ugovora – Izgradnja visenamjenskog sportskog igralista u MZ Dobrnja

Dodjela ugovora – Rekonstrukcija dijela ulice Albina i Franje Herljevica

Dodjela ugovora – Rekonstrukcija i sanacija puteva na podrucju grada Tuzla (23 LOT-a)

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku računarske opreme

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga izrade studije praćenja slijeganja tla

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku računarske opreme

Dodjela ugovora – Hitne intervencije na vodotocima II. kategorije na podrucju grada Tuzla

Dodjela ugovora – Izgradnja pristupne staze sa platoom sa sjeverne strane pasarele

Dodjela ugovora – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u MZ Kreka, Dokanj i Lipnica u gradu Tuzla

Dodjela ugovora – Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor u Tuzli

Dodjela ugovora – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina i arhitektonskih barijera na podrucju grada Tuzla

Nabavka racunarske opreme

Nabavka radova na izgradnji saobracajnica u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreze u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na rusenju i uklanjanju objekta stare zgrade Opcine Tuzla

Nabavka usluga izrade ”Studije upotrebne vrijednosti zemljista za podrucje Grada Tuzla”

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

Dodjela ugovora – radovi – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku materijala i pribora za održavanje higijene

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku finansijskih usluga-usluga odobravanja kredita

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku goriva i maziva

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku grafičkih usluga

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku guma i akumulatora

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Dodjela ugovora – radovi – Rekonstrukcija ulice Vukovarska I, MZ Si Selo u Tuzli

Dodjela ugovora – radovi – Izgradnja pjesackog mosta izmedju Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera u Tuzli

Dodjela ugovora – radovi – Rekonstrukcija dijela ulice Aleja Alije Izetbegovica i dijela ulice ZAVNOBiH-a

Dodjela ugovora – usluge – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzla u 2015 godini

Dodjela ugovora – radovi – izvodjenje radova na vodosnabdijevanju naselja Krizani u gradu Tuzla (II faza – izgradnja rezervoara)

Dodjela ugovora – radovi – sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Dodjela ugovora – robe – nabavka filterske ispune na postrojenju u Spreckom polju

Dodjela ugovora – usluge – odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzla

Obavjestenje o dodjeli ugovora – okvirni sporazum – Izvodjenje radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju grada Tuzle

Obavjestenje o dodjeli ugovora-Izvodjenje sanacionih radova na putnoj mrezi na podrucju grada Tuzla

Obavjestenje o dodjeli ugovora-Izvodjenje vrelovodnih ogranaka i prikljucaka u mjesnim zajednicama Jala, Batva, Sicki Brod, Kreka i Centar u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje radova na regulaciji rijeke Soline u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u mjesnim zajednicama Bukinje, Husino i Sicki Brod u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – okvirni sporazum – Izvodjenje radova na sanacijama prekopa na podrucju grada Tuzle

Obavjestenje o dodjeli ugovora – Izvodjenje naknadnih radova u postupku Nabavka, isporuka i montaza toplinskih podstanica za stambene objekte u Miladijama

Obavjestenje o dodjeli ugovora – Izvodjenje naknadnih radova za Izgradnju sistema vodosnabdijevanja naselja Sepetari i Krizani u MZ Slavinovici u gradu Tuzli

Obavjestenje o dodjeli ugovora – Izvodjenje viskova radova na odrzavanju javne rasvjete u opcini Tuzla u 2014_2015 godini

Obavjestenje o dodjeli ugovora – Izvodjenje viskova radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju opcine Tuzla za 2013_2014. godinu

Dodjela ugovora radovi – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u mjesnim zajednicama Husino, Sicki Brod i Bukinje u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje sekundarnih cjevovoda za prikljucenje vodovoda i kanalizacije u novom naselju Plane i novom naselju Kozlovac u gradu Tuzla

Dodjela ugovora radovi – Rekonstrukcija sistema grijanja za objekat Centra za socijalni rad u Tuzli

Dodjela ugovora usluge – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzla u 2015 godini

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju grada Tuzle u 2015.godini

Dodjela ugovora radovi – Izvodjenje radova na sanacijama prekopa na podrucju grada Tuzle u 2015 godini

Nabavka racunarske opreme

Nabavka radova na izgradnji saobracajnica u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreze u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na rusenju i uklanjanju objekta stare zgrade Opcine Tuzla

Nabavka usluga izrade ”Studije upotrebne vrijednosti zemljista za podrucje Grada Tuzla”