Izdvojene stranice

Home Izdvojene stranice
Planski dokumenti

Planski dokumenti

Na osnovu čl. 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine TK-a, br. 6/11), Nacrt Prostornog plana općine Tuzla je usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27.02.2013. godine, te je stavljen na javnu raspravu, na web stranici Grada Tuzla – www.tuzla.ba

Na linkovima koji slijede, dostavlja se Nacrt Prostornog plana grada Tuzla u digitalnom formatu, te se pozivaju građani, pravna lica i udruženja da, u skladu sa svojim mogućnostima, dostave Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla svoje sugestije i eventualne primjedbe na navedeni nacrt. Javna rasprava ostaje otvorene u roku od 60 (šezdeset) dana, od dana usvajanja nacrta Prostornog plana općine Tuzla ma sjednici Općinskog vijeća, održanoj 27.02.2013. godine.

Kontakt: Sabina Begić, dipl. ing. arh.
tel: 035 307 450
fax: 035 307 451
e-mail: sabinab@tuzla.ba

Stranice:
Prostorni plan grada Tuzla
Zoning plan
Regulacioni planovi
Urbanistički projekti