Komunalna inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti
Podzakonski akti

Nadležnost

1. Odluka o komunalnom redu – kontrola

– Korištenja prostora kompleksa Slana banja i kompleksa Panonskih jezera;
– Uređenja fasada i drugih vanjskih dijelova zgrada;
– Uređenja ograda, bašta, voćnjaka i sličnih površina;
– Postavljanja i održavanja reklama, natpisa, izloga, reklamnih ormarića i plakata;
– Postavljanja i održavanja spomenika, spomen ploča, skluptura i sličnih objekata;
– Postavljanja i održavanja javne rasvjete;
– Uvjeta i načina korištenja rekreacionih površina i javnih sportskih igrališta;
– Privremenog zauzimanja javnih površina;
– Postavljanja i održavanja komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi;
– Održavanja autobuskih i željezničkih stanica, stajališta taksi prevoza, stajališta javnog prevoza putnika i parkirališta;
– Održavanja otvorenih pijaca;
– Reda kod istovara, utovara i smiještanja građevinskog materijala i robe na javnim površinama;
– Odlaganja zemljanog i otpadnog materijala;
– Održavanja čištoće javnih saobraćajnih površina;
– Odvodnje atmosferskih i otpadnih voda s javnih površina;
– Održavanja javnih zelenih površina;
– Skupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom;
– Uklanjanja snijega i leda;
– Čišćenja septičkih jama;
– Dezinsekcije i deratizacije, kao i održavanja vodotoka;
– Uklanjanja protivpravno postavljenih predmeta i napuštenih vozila.

2. Odluka o javnim parkiralištima – postupak

– Vođenje prekršajnog postupka;
– Izdavanja prekršajnog naloga za nepoštivanje odredica odluke kao i blokiranja i deblokiranja vozila.

3. Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama – kontrola

– Držanja domaćih životinja kao i uzgoj i razmnožavanje pasa za prodaju u zabranjenim zonama Općine i drugim slučajevima u skladu s ovom Odlukom;
– Držanje i ispaša domaćih životinja u zabranjenim područjima;
– Prostora za odlaganje i zbrinjavanje đubreta i osoke;
– Uslova i načina držanja kućnih ljubimaca u skladu s ovlaštenjima;
– Registracije kućnih ljubimaca;
– Kretanja kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene;
– Postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama shodno određenoj nadležnosti.

4. Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti – kontrola

– Čišćenja dimnjaka, dimovodnih cijevi, kazana odnosno kotlova, dimnjaka na parno, vazdušno, centralno i etažno grijanje, dimnjaka od industrijskih i zanatskih postrojenja te njihovih ložišta;
– Načina, vremena i rokova vršenja dimnjačarske djelatnosti;
– Vođenja i ovjera dnevnika rada o izvršenim pregledima, čišćenjima i spaljivanju čađi u dimnjacima.

Inspektori

INDIRA BEKTIĆ, diplomirani ekonomista

Kancelarija br. 407, sprat IV
Tel.  035 307 498
035 307 498
Fax. 035 307 491
E-mail: indiraj@tuzla.ba

INDIRA MEHIĆ, diplomirani inženjer geologije

Kancelarija br. 412, sprat IV
Tel.  035 307 497
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: indiram@tuzla.ba

MEDIHA ŠABIĆ, diplomirani inženjer zaštite na radu

Kancelarija br. 412, sprat IV
Tel.  035 307 497
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: medihag@tuzla.ba

JAZID FERHATBEGOVIĆ, diplomirani inženjer geologije

Kancelarija br. 412, sprat IV
Tel.  035 307 497
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: jazidf@tuzla.ba

MUHAMED TOPČAGIĆ, diplomirani inženjer zaštite na radu

Kancelarija br. 412, sprat IV
Tel.  035 307 497
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: muhamedt@tuzla.ba

VESNA ŠEHOVIĆ, diplomirani inženjer zaštite na radu

Kancelarija br. 413, sprat IV
Tel.  035 307 498
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: vesnas@tuzla.ba

ZLATA HALILOVIĆ, diplomirani inženjer geologije

Kancelarija br. 414, sprat IV
Tel.  035 307 499
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: zlatah@tuzla.ba

MURISA HAJDAREVIĆ, diplomirani inženjer zaštite na radu

Kancelarija br. 414, sprat IV
Tel.  035 307 499
035 307 490
Fax. 035 307 491
E-mail: murisah@tuzla.ba

Oznake: inspekcija, komunalna,