Nagrade i priznanja

Općina Tuzla i Načelnik Općine su dobitnici mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima treba izdvojiti:

–         2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero kao ekološki projekat,
–         2006. godine, BEACON status kao prestižna međunarodna nagrada i priznanje Općini za najbolje rezultate u BiH u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,
–         2006. godine, Međunarodna nagrada od Asocijacije multietničkih gradova Jugoistočne Evrope za suživot i etničku toleranciju,
–         2006. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma u BiH,
–         2006. godine, Zlatna ugostiteljska kruna za 2006. godinu za projekat «Sojeničko naselje na Panonskom jezeru», u kategoriji posebnog njegovanja odnosa prema tradicionalnim kulturno-historijskim vrijednostima u BiH,
–         2007. godine, Specijalno priznanje najmenadžer Jugoistočne i srednje Evrope, kao najviše priznanje za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada,
–         2007. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma u BiH,
–         2007. godine, Nagrada međunarodnog centra za mir «Sloboda», priznanje za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobode u Bosni i Heregovini, Evropi i svijetu (nagrada je dodijeljena za razvoj kulture i kreativne industrije),
–         Zlatna turistička ruža za turističku ličnost 2008. godine, za Načelnika Općine Tuzla, gosp. Jasmina Imamovića
–         Predavanja Načelnika Općine Tuzla na prestižnom Kennedy School Univerziteta Harvard u Bostonu i u Svjetskoj banci u Washington-u na temu turistički preporod Tuzle
–         Od strane pisanih i elektronskih medija, te domaćih i stranih organizacija, Načelnik općine Tuzla je u više navrata proglašavan za ličnost godine. Ova priznanja su data za postignute rezultate u razvoju grada Tuzla u svim segmentima, što za rezultat ima poboljšanje ukupnih uslova rada i življenja građana Tuzle.

Oznake: nagrade, priznanja,