– PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline „Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 22.11.2018.)

Na osnovu člana 11. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „F“ s pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline „Stupine Sjever“ u naselju Stupine u Tuzli („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 11/17), Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline „Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli

Poništava se Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli, objavljen dana 7.11.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla (www.tuzla.ba) i oglasnoj tabli Grada Tuzla, iz tehničkih razloga.