Pravilnici

Home Pravilnici

Uputstvo o uspostavi, sadržaju i načinu vođenja evidencije o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma

– Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

– Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

– Obrazac – Pregled budžeta predložene manifestacije

– OBRAZAC NARATIVNOG IZVJEŠTAJA (za sredstva odobrena sa pozicije “Grantovi za kuklurne manifestacije”, “Grantovi za sportske manifestacije” i “Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli”)

– OBRAZAC FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA – (za sredstva odobrena sa pozicije “Grantovi za kulturne manifestacije”, “Grantovi za sportske manifestacije” i “Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli”)

– Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju-Ljeto u Tuzli“
– Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija i manifestacije „Ljeto u Tuzli”
– Obrazac – Pregled budžeta predložene manifestacije
– OBRAZAC NARATIVNOG IZVJEŠTAJA (za manifestacija finansirane sa pozicija „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“, „Grantovi za sportske manifestacije“ i „Grantovi za kulturne manifestacije“)
– OBRAZAC FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (za manifestacija finansirane sa pozicija „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“, „Grantovi za sportske manifestacije“ i „Grantovi za kulturne manifestacije“)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe

Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na području Grada Tuzla

Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u upravi Grada Tuzla