Energetska efikasnost

Home Projekti Energetska efikasnost

Projekti iz oblasti energetike efikasnosti:
Godina energetske efikasnosti u kantonu Tuzla
Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Tuzla (SEAP)
Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Tuzla (SEAP) – sažetak
Program “Energetski dani Tuzla 2012” – 5. do. 8. juni 2012.

Općina Tuzla se dokazala kao regionalni lider i na planu postizanja rezultata u oblasti energetske efikasnosti. Interesovanju donatora i inostranih partnera prethodile su aktivnosti, kojima se Općina Tuzla pokazala kao istinski partner koji zavrjeđuje podršku u ostvarivanju svojih ciljeva. Još 2003. godine, Općinsko vijeće je usvojilo Lokalni akcioni plan zaštite okoline (LEAP), u februaru 2010. godine Općinski načelnik, Jasmin Imamović, potpisao je Sporazum gradonačelnika o lokalnoj energetskoj održivosti (Covenants of Mayors – Committed to local sustainable energy), čime je Općina Tuzla jedan od prvih gradova u BiH koji je pristupio ovom Sporazumu. Pristupanje Sporazumu gradonačelnika je bio preduslov za nastavak aktivnosti na izradi Akcionog plana energetski održivog razvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP), kojeg je usvojilo Općinsko vijeće i koji je u avgustu 2011. godine poslan u Brisel.

Pored toga, jedan broj uposlenika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kao i uposlenika JP „Centralno grijanje“, prošao je niz obuka i specijalizirao se u oblasti energetske efikasnosti. Sve ove aktivnosti predstavljaju odličnu i neophodnu pripremu za realizaciju projekata iz oblasti energetske efikasnosti, ali i za privlačenje interesovanja inostranih partnera, prije svega USAID-a i UNDP-a, koji su najznačajniji partneri-donatori Općine Tuzla u ovoj oblasti.

Sve međunarodne, vladine i nevladine organizacije, osim što traže partnere, traže i njihovu stručnost, poštenje i poštovanje rokova, a Općina Tuzla se u svemu tome već dokazala kao pouzdan partner.
Tokom 2011. godine realizovani su slijedeći projekti iz oblasti energetske efikasnosti:

– Energetska efikasnost semaforske signalizacije
Projekat obuhvata ugradnju novih (fi 310) visećih semaforskih laterni, te ugradnju 1.132 LED semaforska segmenta, koji će zamjeniti postojeće žarulje od 75W. Na ovaj način ostvariti će se uštede od 226.914,66 kWh ili preko 40.000 KM u potrošnji el.energije i za oko 20.000 KM smanjiti će se troškovi održavanja. Projekat zajednički finansiraju USAID i Općina Tuzla, a ukupna vrijednost projekta je 250.000 USD.

– EMIS aplikacija za praćenje energetske učinkovitosti
Osnovne funkcije EMIS aplikacije su: prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama, te kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, sedmičnoj ili dnevnoj osnovi, jednostavan pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinu i mjestu na kojima se energija troši i koristi, verifikacija ostvarenih ušteda te automatizirano upozoravanje o kritičnim događajima i nepravilnostima u radu. Ukupna vrijednost EMIS aplikacije je oko 500.000 USD i u cijelosti je finansira UNDP, a moći će je koristiti sve Općine u BiH. Općina Tuzla je prva potpisala Memorandum o razumjevanju sa UNDP-om.

– Instaliranje solarnog sistema na JP SKPC „Mejdan” d.o.o. Tuzla
Projektom je obuhvaćena ugradnja 50 solarnih kolektora, površine 100 m2 i 2 bojlera za pripremu 5.000 litara tople vode dnevno.Ugradnjom ovog solarnog sistema i dva nova bojlera kapaciteta 2.500 litara, SKCP Mejdan će ostvariti godišnju uštedu od oko 13.000 KM, a sa aspekta energetske efikasnosti 61.776 kWh. Projekat je realizovan zahvaljujući sredstvima programa MDG-F “Zaštita životne sredine i klimatskih promjena” koji je zajednički provodilo pet UN agencija (UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO), uz sufinansiranje Općine Tuzla i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona. Nosilac projekta, procesa izgradnje i ugradnje ovog sistema bio je Centar za razvoj i podršku Tuzla. Ukupna vrijednot projekta je 104.000 KM

– Energetska efikasnost Osnovne škole Pazar
Projektom je obuhvaćena zamjena stolarije na kompletnom objektu škole, ugradnja nove toplotne podstanice, ugradnja termoregulacijskih ventila na svim radijatorima u školi, te ugradnja određenog broja novih radijatora. Projekat je realizovan sredstvima USAID-a, uz sufinansiranje Općine Tuzla. Ukupna vrijednost projekta je 160.453 KM.

– Obuka nezaposlenih mladih osoba u općini Tuzla za izradu fotonaponskih solarnih panela i instaliranje solarnih sistema za proizvodnju električne energije
Projektom obuke obuhvaćeno je 15 nezaposlenih osoba, koji su osposobljeni za izradu fotonaponskih solarnih panela i njihovu ugradnju. U okviru projekta ugradiće se fotonaponski paneli na kompleksu “Panonski jezera”. Projekat je realizovan u saradnji sa DVV International – Ured u Sarajevu i Centrom za razvoj i podršku Tuzla (sufinansiranje sa Općinom Tuzla), Ukupna vrijednost projekta je 29.602 KM.

– Instaliranje solarnog sistema za zagrijavanje potrošne tople vode na Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli“
Ugradnjom 30 solarnih kolektora, obezbijediće se energija za zagrijavanje tople vode, neophodne za zadovoljavanje osnovnih higijenskih potreba oko 100 štićenika, za potrebe vešeraja i kuhinje u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Procjena je da će se za oko 70% smanjiti troškovi potrošnje električne energije za zagrijavanje tople vode. Projekat u cijelosti finansira Provincija Ravena, u okviru Okvirnog sporazuma saradnje Provincije Ravena i Općine Tuzla (APQ 2011), lokalni partner u implementaciji je Centar za razvoj i podršku Tuzla, a vrijednost projekta je 30.000 eura.