Putna inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti
Podzakonski akti

Nadležnost

– Eksploatacija nerazvrstanih puteva i ulica;
– Održavanje nerazvrstanih puteva i ulica;
– Nadzire način korišćenja, zaštite i stanja nerazvrstanih puteva i ulica.

Inspektori

HADŽIHASANOVIĆ MERZET, dipl. ing. rudarstva

Kancelarija br. 416, sprat IV
Telefon: 035 307 490,
035 307 501
Fax: 035 307 491
E-mail: merzeth@tuzla.ba

Oznake: inspekcija, putna,