Registar dijaspore

Home Registar dijaspore

Poštovani,
Grad Tuzla je, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda – UNDP u BiH, a u okviru realizacije projekta „Dijaspora za razvoj“, uspostavio modul za dijasporu. Osnovi cilj uspostave modula za dijasporu je povezivanje Grada Tuzle sa bosanskohercegovačkom dijasporom. Modul za dijasporu će u budućnosti predstavljati koristan alat za poboljšanje komunikacije Grada sa građanima koji borave van Bosne i Hercegovine, ali i za međusobno povezivanje naše dijaspore koja boravi širom svijeta.
U okviru modula za dijasporu naši građani koji borave u inostranstvu mogu na lakši i efikasniji način ostvariti komunikaciju sa Gradom Tuzlom i koristiti administrativne usluge Grada Tuzle, što uključuje i pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga, o čemu više infomacija možete pronaći na linku http://grad.tuzla.ba/e-uprava/
Pored navedenog, otvaranjem poslovnih zona i nizom drugih aktivnosti, Grad Tuzla stvara uvjete i pruža podršku za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća i drugih privrednih subjekata. Koristeći modul za dijasporu naši građani koji borave u inostranstvu preko Ureda za poduzetništvo mogu dobiti osnovne informacije iz ove oblasti.

Dijaspora kao jedan od najvećih potencijala razvoja u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije dovoljno usmjerena i odlučna na značajniji iskorak kada su u pitanju razvojni procesi na lokalnom i državnom nivou. Istina, niti podloge koje omogućavaju kvalitetniju saradnju Bosne i Hercegovine sa dijasporom, te uspostavu veze poslovnih i drugih sektora Bosne i Hercegovine i dijaspore, nisu na nivou koje bi zadovoljile kvalitetniji razvoj. Napori lokalnih zajednica više su usmjereni na pojedinačne slučajeve ove povezanosti, dok jedan sistemski pristup još uvijek ne postoji.

Svakako, interesi Grada Tuzle idu u pravcu aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom, sa krajnjim ciljem kreiranja uslova za uključivanje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, uz zadovoljenje potreba dijaspore za uslugama koje pruža Gradska uprava Tuzla. Ovime se približavamo obostranoj želji za ulaganjima u dodani razvoj Grada Tuzle u svim segmentima.

Kao jedan od početnih koraka za uspostavljanje trajnije i kvalitetnije saradnje sa našom dijasporom, kreiran je i ovaj upitnik, koji će prvenstveno koristiti za prevazilaženje komunikacijskih barijera između Grada Tuzle i dijaspore, a istovremeno nama u Gradskoj upravi Tuzla, omogućiti uvid u geografsku rasprostranjenost naše dijaspore. Uz napomenu da će svi podaci biti isključivo korišteni za unapređenje saradnje Grada Tuzle i dijaspore, pozivamo sve naše sugrađane koji su rođeni u i oko Tuzle, pa i mnogo šire, ili imaju bilo kakvu povezanost sa Tuzlom, a trenutno žive i rade u inostranstvu, da popune ovaj upitnik.

U daljim koracima, pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvojne procese Tuzle, sugerišete i date svoja mišljenja u vezi sa svim aspektima koji su od Vašeg interesa, a tiču se Grada Tuzle, da bismo na kraju zajednički pomogli da Tuzla bude još bolja i kvalitetnija za sve i ostane mjesto ugodnog življenja. Kontaktirati nas mozete na email dijaspora@tuzla.ba ili na tel +387 35 307 346

 

Ime i prezime
Field is required!
Field is required!
Spol
Field is required!
Field is required!
Datum rođenja
Field is required!
Field is required!
Država u iseljeništvu
Field is required!
Field is required!
Grad u iseljeništvu
Field is required!
Field is required!
Adresa u iseljeništvu
Field is required!
Field is required!
Dužina boravka u iseljeništvu
Field is required!
Field is required!
Telefon
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Mjesto porijekla
Field is required!
Field is required!
Mjesto boravka u BiH
Field is required!
Field is required!
Učestalost posjeta BiH
Field is required!
Field is required!
Prosječna dužina boravka u BiH
Field is required!
Field is required!
Jezik
Field is required!
Field is required!
Stepen obrazovanja
Field is required!
Field is required!
Profesija
Field is required!
Field is required!
Trenutna djelatnost
Field is required!
Field is required!
Profesionalna članstva (NVO i dr)
Field is required!
Field is required!
Potencijalni angažman u BiH
Field is required!
Field is required!
Područje potencijalnog uključivanja u razvoj JLS
Field is required!
Field is required!
Prethodno iskustvo u radu sa JLS
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Dijaspora za razvoj

Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine