Sanitarna inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti
Podzakonski akti

Nadležnost

– Kontrola zaštite zdravlja ljudi;
– Nadziranje sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
– Kontrola proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom;
– Kontrola sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;
– Kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom;
– Preventivno sanitarnim nadzorima nad izgradnjom objekata;
– Kontrola provođenja javnih programa i mjera zdravstvene zaštite.

Inspektori

Oznake: inspekcija, sanitarna,