Termoenergetska inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti

Nadležnost

– Redovni i vanredni inspekcijski pregled parnih i vrelovodnik kotlova, parnih sudova i posuda pod pritiskom;
– Postupa po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled termoenergetskih objekata.

Inspektori

SEJDINOVIĆ ISMET, dipl. ing. mašinstva

Kancelarija br. 416, sprat IV
Telefon: 035 307 490,
035 307 501
Fax: 035 307 491
E-mail: ismets@tuzla.ba