8. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle

Home Vijest 8. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle

Obavještavamo vas da će se 8. sjednica, Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle, održati u zgradi Gradske uprave Grada Tuzla – ulica ZAVNOBiH-a broj 11 (sala za  sjednice Kolegija – I sprat) dana 15.2.2017. godine s početkom u 10:00 sati. Izjave za medije su planirane u 11:30 sati.

 

 

 

Dnevni red:

1.RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA DIJELA PROSTORNE CJELINE „KREKA“-SJEVEROISTOK U TUZLI

Obrađivač: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

2. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU DODJELJIVANJA JAVNIH PRIZNANJA U 2017. GODINI

Obrađivač: Stručna služba Gradskog vijeća

3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA:

Odluke o redefinisanju statusa JU Narodna i univerzitetska bibiloteka „Derviš Sušić“ Tuzla

Odluke o redefinisanju statusa JU Narodno pozorište Tuzla

Obrađivač: Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

4. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLA

Obrađivač: Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

5. NACRT IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla, s mišljenjem Gradskog pravobranilaštva

b) Rješenje o odbijanju, kao neosnovanog, zahtjeva Mujezinović Nihada za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu

c) Rješenje o odbijanju, kao neosnovanog, zahtjeva Arapčić-Uevak Dževide za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu

d) Rješenje o odbijanju, kao neosnovanog, zahtjeva Husić Mirsada za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu

Obrađivač: Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

6. INFORMACIJA O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA 2016. GODINA

Obrađivač: Služba za inspekcijske poslove

7. ANALIZA PROBLEMATIKE ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA SA POSEBNIM AKCENTOM NA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – PRIJEDLOG MJERA

Obrađivač: JU Služba za zapošljavanje TK-Biro za zapošljavanje Tuzla