Grad Tuzla – Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle otvoren do 19.02.2021. godine

Home Vijest Grad Tuzla – Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle otvoren do 19.02.2021. godine

Podsjećamo građane Tuzle da je 04.02.2021. godine objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2021. godini, te da isti ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, zaključno sa danom 19.02.2021. godine.

 

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle, i to kako slijedi:

  1. 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 5.000,00 KM,
  2. 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM (odnosi se samo na objekte u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe),
  3. 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje kompaktne toplinske podstanice, a ne više od 4.000,00 KM (odnosi se samo na objekte za koje postoje tehničke mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grijanja), ili
  4. 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM.

Javni poziv može se preuzeti na službenoj web stranici Grada Tuzle: http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2021/02/JAVNI-POZIV-za-dodjelu-sredstava-VIII-2021.pdf , kao i u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala Grada Tuzle).