Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

Home Vijest Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

Na osnovu člana 4 Odluke o davanju u zakup općinskih poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža (“Službeni glasnik općine Tuzla” broj 6/04., 5/05., 9/05., 4/06. i 11/06.), Gradonačelnik Grada Tuzla raspisuje

JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovnih  prostora

PREDMET JAVNOG OGLASA:

1. Poslovni  prostor u ulici Turalibegova broj 20, (bivša zgrada Grafičara)
– prva zona,
– prizemlje i I sprat
– površina prostora: prizemlje: 272,24 m2
I sprat:      178,00 m2
Navedene površine prizemlja i I sprata predstavljaju jedan poslovni prostor.
– početni iznos zakupnine za poslovne prostorije u prizemlju je: 15,00 KM/m2
– početni iznos zakupnine za poslovne prostorije na spratu je:     10,00 KM/m2
– namjena:
– poslovno sjedište pravnih subjekata,
– predstavništva,
– banke
– agencije.

PRAVO UČEŠĆA:

– sva pravna  i fizička lica

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

– najviša ponuđena zakupnina

U ponudi navesti iznos ponuđene zakupnine po kvadratnom metru prostora i precizan identitet učesnika.

NAPOMENA: U početni iznos zakupnine nije uračunat PDV.

Zapečaćenu kovertu sa naznačenom šifrom učesnika javnog oglasa (bez elemenata koji ukazuju na identitet ponuđača) i uz napomenu: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARATI”, slati na adresu:

GRAD TUZLA – Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti
Komisija za provođenje javnog oglasa o zakupu poslovnih prostora
ZAVNOBiH-a 11, Tuzla

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA :

Ponude po ovom javnom oglasu mogu se predati zaključno sa 11.02.2015. godine.
Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Grada Tuzla na naznačenoj adresi, drugi sprat, kancelarija broj 227, dana 16.02.2015. godine u 12.00 sati.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.
Zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije o poslovnom prostoru, u Službi za razvoj,  poduzetništvo i društvene djelatnosti GradaTuzla, neposredno ili putem telefona broj 035/307-386.
Poslovni prostor se može pogledati u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, svakog radnog dana.