Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

Home Vijest Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

U skladu sa obavještenjem o zaključcima Gradskog vijeća Tuzla, broj: 01/05-A-7990-2019, od 31.10.2019. godine, sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 31.10.2019. godine, Gradonačelnik Grada Tuzla, upućuje

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

Pozivaju se svi građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, na adresu:

GRAD TUZLA

Služba za budžet i finansije

ZAVNOBiH-a broj 11

T U Z L A

ili putem e-mail adrese:budzet_opcinatz@tuzla.ba

Javna rasprava traje 30 dana, od 01.11.2019. godine do 30.11.2019. godine.

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu objavljen je na Web stranici Grada Tuzla:www.tuzla.ba, a primjerak navedenog materijala može se dobiti u prostorijama Službe za budžet i finansije, na navedenoj adresi (II sprat).

GRADONAČELNIK

 Jasmin Imamović, dipl.pravnik

Odluka o načinu provođenja javne rasprave