Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla

Home Vijest Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla

U skladu sa članom 5. Odluke o načinu provođenja javne rasprave, broj: 02/14-A-8933-2019 od 01.11.2019. godine koju je donio Gradonačelnik Grada Tuzle, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, objavljuje

 

JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla

Pozivaju se svi korisnici iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla, da prisustvuju javnoj raspravi te svojim konstruktivnim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, doprinesu kvalitetnijoj izradi Prijedloga Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu.

Javna rasprava za organizacije civilnog društva iz oblasti sporta održat će se u ponedjeljak 11.11.2019. godine u 10:00 sati, dok će se javna rasprava za ostale organizacije civilnog društva održati isti dan, sa početkom u 12:00 sati, u Sali za sastanke u prizemlju Gradske uprave Tuzla.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, mogu se dostaviti i pismenim putem na adresu:

GRAD TUZLA

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

ZAVNOBIH-a broj 11

T U Z L A

ili

putem e-mail adrese: asja@tuzla.ba

 

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu objavljen je na Web stranici Grada Tuzla: www.grad.tuzla.ba.

 

 

                                                                                   Pomoćnik gradonačelnika

                                                             za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

 

                                                                                         Mr. sci Asja Redžić