Objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjena aerozagađenja na području grada Tuzla u 2019. godini

Home Vijest Objavljena Preliminarna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjena aerozagađenja na području grada Tuzla u 2019. godini
Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (u daljem tekstu: Komisija), imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/05-A-3556-2019 od 23.05.2019. godine, nakon provođenja postupka u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/9), objavljuje:
PRELIMINARNU RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINI, OBJAVLJENOM DANA 10.07.2019. GODINE
Rang listu možete preuzeti na sljedećem linku: