Održana 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle

Home Vijest Održana 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle

U četvrtak 30. 01.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održana je 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle. Tematski dio sjednice bio je posvećen problematici zagađenosti zraka na području grada Tuzle. Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, u okviru izlaganja, evidentirao je stanje i uzroke zagađenja zraka u Tuzli, zatim je prisutne upoznao sa aktivnostima koje je Grad Tuzla u proteklom periodu realizirao po ovom pitanju. Takođe je podsjetio, na to da je Grad Tuzla, jedina lokalna zajednica u državi koja se sistemski bavi problemom aerozagađenja, ističući pri tome važnu ulogu i zajedničke napore Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Jasmin Imamović, prezenitrajući Informaciju, osvrnuo se na situaciju koju su, kako je rekao : ”pojasnili meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i brojni drugi ugledni stručnjaci iz regiona. Naglašavajući da je temperaturna inverzija, po njihovim riječima „krivac trenutnog stanja. Zakoni fizike nam govore da lakši zrak usljed viška vodene pare podiže se uvis, a hladni gušći, se zbog svoje težine spušta u kotlinu.“ U takvoj situaciji opasna je i najmanja emisija štetnih materija u zrak.

Gradonačelnik Imamović, istaknuo je: ”Tuzla se, kao i mnogi gradovi u regionu, sa problemom zagađenosti zraka suočava skoro pedeset godina. Specifičnost Tuzle u odnosu na druge gradove regiona jeste što Tuzla, pored zagađivača, kao što su individualna ložišta i saobraćaj, ima Termoekektranu, u kojoj se spali oko 3,5 tona uglja i koja godišnje emitira između 30.000 i 50.000 sumpordioksida u atmosferu.

Gradonačelnik Imamović je podsjetio da su se u januaru 2020., ovim problemom bavile vlade susjednih i drugih država u regionu. Što je ustvrdio je: ”logično, jer aerozagađenje je globalna pojava i aerozagađenjem je ugroženo više gradova jedne države, pa je logično da države poduzimaju zakonske, inspekcijske i druge ekološke mjere i utvrđuju potrebne politike. U Bosni i Hercegovini se ovim problemom nije bavila državna, pa čak se nisu bavile niti entitetske vlade.

Zrak u Tuzli je ove zime bio manje zagađen nego u mnogim drugim gradovima u okruženju, konstatovao je, između ostalog i zato što je preko 55 % domaćinstava priključeno na sistem daljinskog grijanja. Prema Popisu stanovništva iz 2013. godine, u Tuzli ima 42.630 domaćinstava, a na sistem daljinskog grijanja je priključeno oko 24.500 korisnika, što je ubjedljivo najveći procenat u BiH, a vjerovatno jedan od najvećih u regionu.

”Naravno, stanje zagađenosti zraka u Tuzli nije zadovoljavajuće, i ne želimo ga prikazati boljim nego što jeste i čemu i sami svjedočimo. Cilj nam je ukazati na složenost problematike, potrebu sistemskog pristupa rješavanju problema, od strane svih nivoa vlasti, pa sve do podizanja svijesti svakog pojedinca. Grad Tuzla je svoje opredjeljenje prema problematici zagađenosti pokazao i u Strategiji razvoja grada Tuzle do 2026. godine kojom je „Poboljšanje kvaliteta okoliša“, utvrđeno kao jedan od tri glavna strateška cilja za naredni period. ”Rekao je gradonačelnik Imamovic, ističući da : ” Iako to nije dovoljno, lokalna vlast u Tuzli uradila je na rješavanju problema aerozagađenja više od bilo koje lokalne vlasti u BiH.” Mnogo je urađeno, ali ima i dosta toga što još treba uraditi. U praksi širenja mreže toplifikacije na individualne objekte, zapaženo da građani koji se priključuju na toplovode izgrađene po tzv. starom konceptu moraju izdvojiti znatno više sredstava za podstanicu nego građani koji se priključuju na toplovode izgrađene po novom konceptu. Imajući to u vidu, pored postojećih olakšica i subvencija, gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću i nove mjere, kao i neke mjere upućene ka višim nivoima vlasti.

Gradsko Vijeće je usvoilo prijedloge gradonačelnika Grada Tuzle, Jasmin Imamovića da se:

–             U dijelovima grada u kojima je izgrađen sistem po ranijem konceptu, individualni stambeni objekti se mogu isključivo priključiti preko ugrađene kompaktne podstanice čija nabavka i ugradnja je, u odnosu na mjerno-regulacionu stanicu (u dijelovima grada sa novim konceptom), više nego duplo skuplja.

–             U cilju dodatnih smanjenja troškova nabavke i ugradnje kompaktne podstanice građanima koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja, zadužena je nadležna gradska Služba da, u cilju dodatnih finansijskih olakšavanja za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, do naredne sjednice Gradskog vijeća pripremi odgovarajuće odluke ili izmjene odluka kojima će se građani koji se priključuju na sistem daljinskog grijanja doveli u ravnopravan položaj. Takođe, je zadužena da izmjeni ili dopuni postojeće odluke u cilju smanjenja visine ili potpunog ukidanja obaveze plaćanja naknade za angažovani kapacitet.

–             Da se ucilju zaštite zdravlja najmlađe populacije, za početak, iz Budžeta Grada izdvojiti sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete, čiji je osnivač Grad Tuzla. Pozivajući i ostale osnivače da učine isto.

–             Da se zbog zagađenosti zraka i drugih ekoloških problema u Tuzli, Lukavcu, Živinicima i drugim gradovima i općinama TK, Tuzlanski kanton umjesto jednoga, uposli najmanje 10 ekoloških inspektora.

–            da se Zahtijeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH, da bez odlaganja ugrade uređaje za odsumporavanje na Termoelektrani Tuzla. S ciljem realizacije ovih aktivnosti, gradonačelnik Imamović je sugerisao da se od JP Elektroprivreda BiH, zatraži finansijsku pomoć iz Budžeta svih nivoa vlasti (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, svih gradova i općina). Naglasivši, da Vlada Federacije BiH ne treba da preuzima dobit od Eketroprivrede BiH, nego da tu dobit uloži u uređaje za odsumporavanje u Tuzli i Kaknuj.

–             Da se traži od Vlade Federacije BiH, Ministarstva pravde FBiH, da federalni zatvor u Tuzli priključi na daljinsko grijanje. U centru grada skoro svi objekti su na daljinskom grijanju, samo ovaj objekat kojim upravlja Federalno ministarstvo pravde koristi peći na fosilna goriva.

–             da se od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, zahtijeva da pri raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, prioritet imaju projekti koji će dovesti do smanjenja zagađenosti zraka.

–             Te da se od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrše pojačan nadzor nad subjektima/operaterima, da li ispunjavaju uvjete iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju uskratiti okolinske dozvole dok ne ispune propisane uvjete.

Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle i Mirela Uljić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, upoznali su prisutne s Informacijom o stanju aerozagađenja za području grada Tuzle. Tom prilikom su konstatovali da je u Tuzli je 55% domaćinstava na sistemu daljinskog grijanja i da preko 80% ukupne površine poslovnih prostora koristi daljinsko grijanje ili toplotne pumpe, te da se mreža toplifikacije kontinuirano širi i na individualne stambene i stambeno-poslovne prostore.

U okviru zaključaka, prve tačke Dnevnog reda, Gradsko vijeće Tuzle zatražilo je od Gradonačenika grada Tuzle i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, da razmotre sve zaključke, predložene od strane klubova vijećnika i vijećnika tokom rasprave te zakonske, finansijske i faktičke mogućnosti za njihovu realizaciju te da, u skladu sa raspravom i predloženim zaključcima, za februarsku i naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, pripreme odgovarajuće odluke, u cilju poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenja zagađenja zraka na području grada Tuzle.

U okviru tačke 1. INFORMACIJA O PODUZETIM MJERAMA U VEZI SA OŠTEĆENJIMA NA KATOLIČKOM GROBLJU VERESIKA primljeni su k znanju Izvještaj Gradske komisije za procjenu šteta – groblje Tetima – Gornja Tuzla, i Informacija Policijske uprave Tuzla o oštećenjima na katoličkom groblju “Veresika”. Tom su prilikom usvojeni sljedeći zaključci :

S obzirom da su groblja i mezarja, kao vjersko-sakralni objekti, mjesta posebnog pijeteta, Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik Grada Tuzle očekuju od nadležnih organa da što prije identifikuju osobu ili osobe koje su boravile na groblju Tetima i koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, kako bi se istima izrekle sankcije, čime će se preventivno-represivno djelovati u pravcu sprečavanja vršenja novih krivičnih djela nad vjerskim i sakralnim objektima kao i otkrivanja počinilaca.

Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik Grada Tuzle osuđuju i najmanje oštećenje, kako ovog, tako i drugih groblja i mezarja i ostalih vjersko-sakralnih objekata, kao i određene ishitrene izjave koje su oklevetale Tuzlu, kao multinacionalni i multikulturalni grad, jer govore o progonu čitave jedne nacije te nastoje unijeti nemir i strah kod građana.

Dok se radni dio sjednice odnosit na vijećnička pitanja i inicijative, te razmatranje i usvajanje odluka prema priloženom Dnevnom redu. Zaključci redovne 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle, nalaze se na linku :

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/zaklju%C4%8Dci-41.-sjednica-30.01.2020.-godine.pdf

Video prilog rtv7možete pogledati na linku: http://rtv7.ba/arhive/231752

Prilog rtv7 na temu subvencioniranja i besplatnog priključenja na daljinsko grijanje, kao jedne od predloženih mjera Grada Tuzle, za smanjenje zagađenja zraka možete pogleadati na linku: http://rtv7.ba/arhive/231852