Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom

Home Vijest Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom

Javna rasprava o nacrtu Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom provešće se na način utvrđen ovim Programom.

 

 

 

 

Na nacrt Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom primjedbe mogu dostaviti:

  • Mjesne zajednice na teritoriji grada Tuzla (predsjednik MZ i članovi savjeta MZ);
  • Nevladine organizacije i udruženja građana koja se bave zaštitom okoliša;
  • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona;
  • Upravitelji stambenih zgrada na području grada Tuzla;
  • JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla;
  • JP „Elektroprivreda BiH“, d.d. Sarajevo, Termoelektrana „Tuzla“ u Tuzli

Tekst Nacrta Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom biće dostavljen u štampanoj formi svim mjesnim zajednicama i upraviteljima stambenih zgrada na području grada Tuzla. Ostali učesnici javne rasprave tekst nacrta Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom mogu preuzeti sa web stranice Grada Tuzla, u rubrici dokumenti.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, u pismenoj formi sa obrazloženjem, učesnici javne rasprave mogu dostaviti gradskoj Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, najkasnije do 03.05.2017. godine, putem pisarnice Grada Tuzle, administrativna zgrada Grada Tuzle, Ulica ZAVNOBiH-a br. 11, ili na email adresu komunalna.sluzba@gmail.com.

Po završetku javne rasprave, sumirat će se rezultati iste, nakon čega će se pristupiti izradi prijedloga Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije koje budu usvojene, a koju će predlagač uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.