Preporuka Kriznog štaba Grada Tuzle, korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja Tuzla, pacijentima sa hroničnim tegobama

Home Vijest Preporuka Kriznog štaba Grada Tuzle, korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja Tuzla, pacijentima sa hroničnim tegobama

Postupajući po naredbi Kriznog štaba ministarstva zdravstva FBiH, a zbog situacije oko korona virusa, Krizni štab Grada Tuzle, prenosi preporuku korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja Tuzla, pacijentima sa hroničnim tegobama.

Preporuke su:

– Do daljnjeg se odlažu sve redovne kontrole za hronične terapije te odlasci u ordinacije ljekara porodične medicine, osim u hitnim slučajevima.

– Ljekare kontaktirati telefonom ukoliko je neophodno dobiti recept za terapiju, a koji će preuzeti mlađi članovi porodice sa odgovarajućom dokumentacijom

– Do daljnjeg se odlažu svi redovno naručeni pregledi u odjelima specijalističko/konsultativne zdravstvene zaštite Doma zdravlja, osim prvog pregleda.

– Kontaktirati svog ljekara porodične medicine o daljnjem toku ove usluge.

 

Krizni štab Grada Tuzle