Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Grada Tuzla za učešće u u Evaluacionoj komisiji u u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području grada Tuzla

Home Vijest Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Grada Tuzla za učešće u u Evaluacionoj komisiji u u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području grada Tuzla

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na web stranici 14. oktobra, te je trajao do 18. oktobra 2019. godine.

Nakon završetka roka za prijave 18. oktobra, konstatovano je da se niko ispred OCD-a sa područja grada Tuzla nije prijavio, te je poziv za prijavu za učešće u Evaluacionoj komisiji ponovljen, i to 24. oktobra na web stranici Grada Tuzla, te je trajao do 28. oktobra 2019. godine.

Do predviđenog roka, ukupno se prijavio jedan (1) kandidat, i to:

  1. Almir Paočić iz Udruženja „Centar za edukaciju i obrazovanje“, prijava pristigla 28. oktobra 2019. godine.

Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavio samo jedan predstavnik civilnog društva, Almir Paočić, predstavnici Grada Tuzla i UNDP / ReLOaD projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se isti izabere za član Evaluacione komisije.

Rezultati izbora predstavnika civilnog društva u Evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Grada Tuzla, te će predstavnik civilnog društva biti imenovan Rješenjem o imenovanju komisije od strane Gradonačelnika.

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik civilnog društva sa područja Grada Tuzla, dva predstavnika Grada Tuzla i dva predstavnika UNDP / ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).