Saniranje većeg broja oštećenja na putevima u tuzlanskim mjesnim zajednicama i izgradnja novih putnih pravaca

Home Vijest Saniranje većeg broja oštećenja na putevima u tuzlanskim mjesnim zajednicama i izgradnja novih putnih pravaca

Projekat sanacije i izgradnje lokalne komunalne infrastrukture, u tuzlanskim mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino, okončan je asfaltiranjem saobraćajnica na kojima je ranije izvršena izgradnja ili rekonstrukcija određene komunalne infrastrukture, (vodovodna ili kanalizaciona mreža).

Završeni su radovi u ulicama Bone Markovića, Put Ankovica i u ulici Husinska buna, dok će na lokaciji Podšići, stari put ka mezarju, asfaltiranje biti završeno čim se okončaju radovi na izgradnji kanalizacionih odvoda.

Saniranje većeg broja oštećenja na putevima u svim mjesnim zajednicama i izgradnja novih putnih pravaca finansirana je iz sredstava koje je Grad Tuzla dobio od JP Elektroprivreda BiH i koja su planirana za sanaciju puteva.

Galerija fotografija