Sastanak gradonačelnika Tuzle sa predstavnicima Inicijative udruženja građana i fondacija sa područja Tuzlanskog kantona „Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK“

Home Vijest Sastanak gradonačelnika Tuzle sa predstavnicima Inicijative udruženja građana i fondacija sa područja Tuzlanskog kantona „Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK“

Sastanak gradonačelnika Tuzle sa predstavnicima Inicijative udruženja građana i fondacija sa područja Tuzlanskog kantona „Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK“

 

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sastao se u utorak, 9.6.2020., sa predstavnicima Inicijative udruženja građana i fondacija sa područja Tuzlanskog kantona „Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK“ . Na sastanku je bilo riječi o posljedicama koje je pandemija koronavirusa (COVID-19) ostavila na rad i djelovanje civilnog sektora.

Odredbama federalnog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica kao i kantonalnog Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, nije predviđeno da udruženja i fondacije mogu ostvariti pravo na subvenciju za suzbijanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, kao što je to omogućeno poslovnim subjektima. Gradonačelnik Imamović je istakao da je za društvo važno da imamo dobro organizovan i funkcionalan sektor biznisa, ali i nevladin sektor, te da je doneseni Zakon diskriminirajući po udruženja građana i fondacije u Tuzlanskom kantonu i da bi viši nivoi vlasti trebali da izvrše dopune Zakona te uvrste udruženja i fondacije kao pravne subjekte koji će imati pravo na subvenciju i pomoć za suzbijanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće ili da predlože Poseban program podrške nevladinom sektoru. Napomenuo je da mnoge nevladine organizacije brinu o najranjivijim kategorijama društva i da je za društvo veoma važno da one egzistiraju i da njihovi kapaciteti jačaju.

Prepoznavajući važnost sinergije vladinog sektora sa sektorom biznisa i nevladinim sektorom, Gradska vlast je ravnopravno oslobodila obaveze plaćanja zakupa u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, i sektor biznisa i nevladin sektor.
Osim toga, sredstva u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, predviđena za podršku projekata i manifestacija neprofitnih organizacija ostala su u planiranim iznosima i biće dodijeljena u narednom periodu putem javnih poziva.
Uzimajući u obzir da se sredstva iz Budžeta Grada Tuzle za podršku aktivnosti neprofitnih organizacija dodjeljuju uglavnom putem javnih poziva za dostavljanje prijedloga projekata i manifestacija naglašena je potreba jačanja kapaciteta udruženja i fondacija u oblasti upravljanja projektnim ciklusom ali i institucionalno jačanje nevladinog sektora.

Predstavnici OCD zahvalili su se Gradskoj upravi i gradonačelniku na razumijevanju, te naglasili da i od drugih nivoa vlasti očekuju veći stepen razumijevanja.

Za naredni period dogovoren je niz sastanaka sa predstavnicima tuzlanskih organizacija civilnog društva te rad na zajedničkom institucionalnom jačanju, ali i jačanju kapaciteta u oblasti upravljanja projektnim ciklusom.

Grad Tuzla

Galerija fotografija