Zaključci Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća u 2017. godini

Zaključci sa nastavka 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 03.03.2017. godine
Zaključci sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 27.02.2017. godine
Zaključci sa 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 31.01.2017. godine

Sjednice Gradskog vijeća u 2016. godini

Zaključci sa 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 22.12.2016. godine
Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 22.11.2016. godine

Zaključci sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 14.09.2016.godine
Zaključci sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 31.08.2016. godine
Zaključci sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 14.07.2016. godine

Zaključci sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 17.06.2016. godine

Zaključci sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 31.05.2016. godine

Zaključci sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 10.05.2016. godine
Zaključci sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 29.03.2016. godine
Zaključci sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 25.02.2016. godine

Zaključci sa 18.redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 20.01.2016.godine

Sjednice Gradskog vijeća u 2015. godini
Sjednice Gradskog vijeća u 2014. godini