^

GRAD TUZLA

Sve objavljeno

Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2020. godinu

– Budžet Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV – Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV - Budžet Grada Tuzla...

Više
Gradonačelnik

Gradonačelnik

Poštovani, Dobrodošli na službenu internet stranicu Grada Tuzle. Kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta života građana i stvaranju uvjeta za ekonomski održiv razvoj. U ostvarenju ovih ciljeva...

Više

Biografija

Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle, rođen je u Tuzli, dana 15.10.1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. godinu: - Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period...

Više

Gradsko pravobranilaštvo

Gradski pravobranilac, Nina Popić Nezirović Adresa: Aleja Alije Izetbegovića broj 4, 75000 Tuzla Telefon: 035/315-140 Fax:...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. godinu: Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu...

Više

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

Poziv za 31.redovnu sjednicu GVT Poziv za 30. redovnu sjednicu GVT Obavještavamo vas da se 29. redovna sjednica, zakazana za četvrtak 06. 07. 2023. godine u 10,00 sati, ODLAŽE za  PONDEJELJAK 10....

Više

Javni pozivi

Javni pozivi 2023. Javni pozivi 2022. Javni pozivi 2021. Arhiva Javnih poziva Javni pozivi 2023. Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2017 godinu

Budžet za 2017. godinu: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017.godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više

Investicione lokacije / Investment Locations

JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI o uvjetima i naiinu opteredenja nekretnina u vlasniStvu Grada Tuzla osnivanjem prava gradenja na na lokalitetu Poslovne zone KREKA SJEVER u Tuzli Odluka o...

Više