^

GRAD TUZLA

Sve objavljeno

Biografija

Jasmin Imamović, gradonačelnik Jasmin Imamović je političar, pravnik i književnik, rođen 8.10.1957. godine u Brčkom. Od prve godine života živi u Tuzli, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na...

Više
Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. godinu: - Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period...

Više

Gradsko pravobranilaštvo

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića broj 4, 75000 Tuzla Telefon: 035/315-140 Fax: 035/315-141 E-mail: gradskopravobranilastvo@tuzla.ba...

Više
Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. godinu: Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu...

Više

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

/informacije-o-javnim-raspravama Poziv za 9. redovnu sjednicu GVT Poziv za 8. redovnu sjednicu GVT Poziv za 7.redovnu sjednicu GVT Poziv za 6.redovnu sjednicu GVT Poziv za 5.redovnu sjednicu GVT...

Više

Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu preostalih finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija sa pozicije „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog...

Više
Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2017 godinu

Budžet za 2017. godinu: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017.godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više

Investicione lokacije / Investment Locations

JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI o uvjetima i naiinu opteredenja nekretnina u vlasniStvu Grada Tuzla osnivanjem prava gradenja na na lokalitetu Poslovne zone KREKA SJEVER u Tuzli Odluka o...

Više

Radna snaga / Work power

Statistički bilten TK -Oktobar 2016 Statistički bilten TK -Novembar 2016 Statistički bilten TK -Decembar 2016 Statistički bilten TK -Januar 2017 Statistički bilten TK -Februar 2017 Statistički...

Više

Potrebne dozvole / Required permits

Guidelines for obtaining a construction permit Vodič kroz postupak dobijanja građevinske dozvole Obrasci administrativnih postupaka za pribavljanje građevinske dozvole: Odobrenje za građenje Izmjena...

Više

GIS / Geographic Information System

Web link na dostupne podatke iz GIS-a je: www.fgu.com.ba Korištenje GIS-a: • Na podlinku Pregled katastarskih podataka potrebno je da unesete podatke za traženu parcelu, i to ovako kako je prikazano...

Više