^

GRAD TUZLA

Sve objavljeno

Gradska uprava

Gradska uprava

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i s njima povezanih stručnih poslova osnivaju se organi uprave. Organi uprave u Gradu Tuzli (u daljem tekstu: Grad) su službe za upravu. Za...

Više

Služba za budžet i finansije

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije dipl.ecc. Suada Isaković Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11 Telefon: 035/307-360...

Više
Služba civilne zaštite

Služba civilne zaštite

Pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite dipl. ing. arh. Slavko Stjepić Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br.4Telefon:...

Više

Služba za inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za inspekcijske poslove ALEKSANDRA AZINOVIĆ-TRAKILOVIĆ,dipl.ecc Adresa: UL.ZAVNOBIH-a...

Više

Zavod za urbanizam

Direktor Zavoda dipl. ing. arh. Selma Imamović Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br. 6 Telefon: 035/252-415; 035/252-038 Fax: 035/251-575...

Više