^

GRAD TUZLA

Sve objavljeno

SPISAK PREDSJEDNIKA/ČLANOVA KOMISIJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TUZLA 2020-2024

Više

Akti Gradskog vijeća

Poslovnik Gradskog vijeća Tuzla-Drugi prečišćeni tekst Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla  Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2022.godinu Odluka o dopuni i izmjenama...

Više

Video snimci sjednica Gradskog vijeća Tuzla

- Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2022. godini- Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2021. godini- Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2020. godini- Video snimci sjednica GV...

Više
Zaključci Općinskog vijeća

Zaključci Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2014. godini Zaključci sa 22. redovne sjednice Opčinskog vijeća Tuzla, održane 16.09.2014. godine Zaključci sa 21. redovne sjednice Opčinskog vijeća Tuzla, održane...

Više

Stenogrami sa sjednica Gradskog vijeća Tuzla

Stenogrami sa sjednica Općinskog vijeća Tuzla  2014. godina Stenogrami sa sjednica Općinskog vijeća Tuzla  2013. godina Stenogrami sa sjednica Općinskog vijeća Tuzla  2012. godina

Više

Zaključci Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća u 2022. godini Zaključci sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzle, održane 07.07.2022. godine Zaključci sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzle, održane...

Više

Gradonačelnici/načelnici kroz historiju

1. MEHAGA IMŠIROVIĆ 1878-1885 2. IBRAHIMBEG DŽINDO 1885-1889; 1893-1897 3. MUJAGA HADŽIEFENDIĆ 1889-1893; 1897-1903 4. IBRAHIMBEG JAŠARAGIĆ 1903-1908 5. OSMAN VILOVIĆ 1908-1922 6. ŠEFKIJA...

Više

Nagrade i priznanja

Općina/Grad Tuzla i Načelnik Općine/Gradonačelnik dobitnici su mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima treba izdvojiti: - 2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero...

Više

Kontakti

Gradonačelnik ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH Tel: +387 35 307 310 Fax: +387 35 307 311 Email: gradonacelnik@tuzla.ba Web: www.tuzla.ba

Više
Budžet za 2016 godinu

Budžet za 2016 godinu

Budžet za 2016. godinu: Budžet 2016. (PDF) Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više