Nadležnosti

Gradska izborna komisija:

1. Nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak;
2. Određuje biračka mjesta na području grada za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i
Hercegovini;
3. Provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
4. Brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima
izbora u Bosni i Hercegovini;
5. Obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima
Centralne izborne komisije BiH;
6. Odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
7. Odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u gradskim centrima za
brojanje;
8. Objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu, posebno za svaki organ za koji je vršen
izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
9. Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.