Objava rang listi za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

6. Avgusta 2020.

Na šesti po redu Javni poziv Grada Tuzle za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, objavljen 4.6.2020. godine pristiglo je 150 prijava, od kojih je 98 prijava bilo potpuno i blagovremeno. Radi se o 60 prijava za nabavku peći na pelet, 19 prijava za nabavku kompaktne toplinske podstanice i 19 prijava za utopljavanje individualnih stambenih objekata i ugradnju toplinski pumpi.

Rang liste za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle možete pogledati na sljedećem linku:

 

Javni pozivi i konkursi