Budžet za građane

19. Novembra 2014.

Grad Tuzla- Budžet za građane 2022.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2021.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2020.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2019.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2018.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2017.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2016.
Grad Tuzla – Budžet za građane 2015.

Jer građani žele da razumiju budžet – „Budžet za građane“

1.    Budžet je dokument koji određuje kvalitet života u našem gradu.
2.    Budžet ima stotinu stranica – da li želite sve da pročitate, ili želite da nešto posebno izdvojimo za Vas?
3.    Budžet je pisan stručnim jezikom, sa mnogo cifara i nerazumljivih termina – da li želite da Vas muči gradivo iz ekonomije, ili želite da to pojednostavimo za Vas i vizuelno jasnije i upečatljivije predstavimo?

Svi smo čuli za budžet koji donosi Grad Tuzla, ali malo ko stvarno razumije kako on stvarno utiče na život ljudi u našem gradu. Ne razumijemo zato što nismo ekonomisti, zato što nismo stručnjaci za budžet, a ne možemo to ni biti jer ne može svako biti stručnjak za sve.

Gradska uprava Tuzle je zbog toga riješila da izradi posebnu verziju budžeta koji se zove „Budžet za građane“. Da bi bio to što mu ime kaže, „Budžet za građane“, on mora da:
•    bude napisan jednostavnim jezikom;
•    sadrži informacije koje Vas interesuju;
•    izgleda primamljivo, jednostavno i jasno jer, kažu, da slika govori 1000 riječi.

Da bismo mi, u upravi, koji izrađujemo budžet, bili sigurni šta interesuje građane, da bismo znali šta od informacija želite da predstavimo na jasan, slikovit i upečatljiv način, želimo da Vas pitamo.

Upitnikom, za koji Vas molimo da popunite, želimo da saznamo Vaše mišljenje i da onda na osnovu njega stvorimo „Budžet za građane“ jer budžet je najbitniji dokument koji donosi gradska uprava i koji se direktno tiče Vašeg života u Tuzli.
A onda, kada ga budete razumjeli, znaćete koliko novca imamo na raspolaganju, kojim novcem možemo da rješavamo probleme u našem gradu i čemu moramo dati prednost.

Tada ćete moći da pomognete i sebi i nama kako bismo poboljšali život u našoj sredini, jer ne znamo da može biti bolje bez učešća svih nas, različitih ljudi obijedinjenih željom da u našem gradu živimo ljepše.
Molimo da popunite upitnik na ovoj vezi jer nam budžet određuje kako ćemo živjeti.

UPITNIK