^

Budžet Grada Tuzla

Sve objavljeno

Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2024.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31. 12. 2024 godine Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu Prilog uz Oduku o izmjenama i dopnama...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2023.godine Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2023.godine Izvještaj o korištenju...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2022.godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2022. godine Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2022. godine Izvještaj o izvršenju...

Više
Budžet za 2021.godinu

Budžet za 2021.godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2021.godine Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2021. godine Izvještaj o izvršenju Budžeta...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2020. godinu

– Budžet Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV – Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV - Budžet Grada Tuzla...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. godinu: - Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. godinu: Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2017 godinu

Budžet za 2017. godinu: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017.godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više
Budžet za 2024.godinu

Budžet za 2016 godinu

Budžet za 2016. godinu: Budžet 2016. (PDF) Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više