Zavod za urbanizam

19. Novembra 2014.

Zavod za urbanizam NadležnostiOrganizaciona šema

Direktor Zavoda

dipl. ing. arh. Selma Imamović

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br. 6
Telefon: 035/252-415; 035/252-038
Fax: 035/251-575
E-mail: selmai@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za izradu prostorno-planskih dokumenata – INDIRA SOFIĆ
Telefon: 035/252-038;
E-mail: indiras@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za infrastrukturu – DAMIR HAMUSTAFIĆ
Telefon: 035/252-038;
E-mail: damirh@tuzla.ba

Upravna organizacija Zavod za urbanizam obavlja slijedeće stručne poslove:

  1. Izrada dokumenata prostornog uređenja:

– prostorni plan i urbanistički plan

-detaljni planovi prostornog uređenja (regulacioni planovi, urbanistički projekti)

-planovi parcelacije

-projekti uređenja terena

  1. Poslovi u oblasti visokogradnje i niskogradnje:

-izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata objekata u oblasti visokogradnje i niskogradnje

-izrada projekata interijera

  1. Geodetski poslovi (oblast geodezije):

-snimanje i izrada geodetskih podloga u digitalnom obliku za sve vrste projektovanja

-primijenjena geodezija u inženjerstvu (trasiranje, iskolčavanje, nadzor)

-formiranje i primjena GIS-a (geoinformacionih sistema) za sve vrste izrade razvijnih i detaljnih planova

  1. Poslovi iz oblasti geologije:

– izrada inženjersko-geoloških karti svih razmjera

– izrada geoloških podloga za sve vrste prostorne i urbanističke dokumentacije

– izrada stručnih mišljenja iz oblasti geologije

  1. Davanje stručne ocjene kao osnove za donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i davanje drugih stručnih mišljenja iz oblasti urbanizma za potrebe općine Tuzla.
  2. Obavljanje i druge dopunske i pomoćne poslove u vezi s osnovnom djelatnošću upravne organizacije.
Prezentacija Nacrta Regulacionog plana prostorne cjeline 'Pecara 2' u Tuzli