Savjetnici gradonačelnika

16. Marta 2021.

Savjetnici gradonačelnikaOpis poslova

Slavko Stjepić, savjetnik gradonačelnika

Adresa: ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla
Telefon: 035/307 390
Email: slavkos@tuzla.ba

Svjetlana Kakeš, savjetnica gradonačelnika

Adresa: ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla
Telefon: 035/307 306
Email: svjetlanak@tuzla.ba

Obavlja stručno-savjetodavne poslove u pitanjima koji proističu iz samoupravnog djelokruga grada.