Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

2. Juna 2020.

Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 6/20), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, 02.06.2020. godine objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

I – Predmet Javnog poziva
Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave fizičkih lica koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovane na području grada Tuzle (u daljem tekstu: fizička lica) za dodjelu sredstava za subvencije s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).
Za raspodjelu putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstava u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, u iznosu od 600.000,00 KM (šeststotinahiljada KM) na poziciji: “614519-3 Grant
samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanih COVID-om 19.
Subvencija koja se putem ovog Javnog poziva dodjeljuje u finansijskim sredstvima, može se ostvariti za poslovanje u periodu od 17.03.-31.05.2020. godine, a u maksimalnom iznosu do 500,00 KM (petstotina KM) po jednom korisniku.
Sredstva na ime subvencije namjenjena su za refundiranje dijela režijskih troškova i to električne energije, vode, centralnog grijanja i odvoza smeća, te dijela troškova zakupa poslovnog prostora i računovodstvenih usluga.
Prednost kod refundiranja troškova putem subvencije iz ovog Javnog poziva imaju troškovi električne energije, vode, centralnog grijanja i odvoza smeća, a preostala sredstva do maksimalnog iznosa subvencije iz stava 3. ove tačke, mogu se odobriti za troškove zakupa poslovnog prostora i računovodstvenih usluga.
Ukoliko ukupan iznos obračunatih subvencija po osnovu zaprimljenih prijava na Javni poziv bude veći od iznosa određenog iz predhodnog stava ovog Javnog poziva, izvršit će se proporcionalno smanjenje odobrenih pojedinačnih iznosa subvencije korisnicima subvencije.

Kompletan teksta Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

– Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
– Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
– Obrazac izjave I
– Obrazac izjave II