Zaključci Općinskog vijeća

19. Novembra 2014.

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2014. godini
Zaključci sa 22. redovne sjednice Opčinskog vijeća Tuzla, održane 16.09.2014. godine
Zaključci sa 21. redovne sjednice Opčinskog vijeća Tuzla, održane 28.08.2014. godine
Zaključci sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 15.07.2014. godine

Zaključci sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 25.06.2014. godine
Zaključci sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 12.06.2014. godine
Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 28.05.2014. godine
Zaključci sa nastavka 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 07.05.2014. godine
Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 07.05.2014. godine
Zaključci sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 28.04.2014. godine
Zaključci sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 02.04.2014. godine
Zaključci sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 13.03.2014. godine
Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 13.03.2014. godine
Zaključci sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 28.01.2014. godine

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2013. godini
Zaključci sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 23.12.2013. godine
Zaključci sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 27.11.2013. godine
Zaključci sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 31.10.2013. godine
Zaključci sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 26.09.2013. godine
Zaključci sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 08.07.2013. godine
Zaključci sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 25.06.2013. godine
Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 25.06.2013. godine.
Zaključci sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 30.05.2013. godine i nastavka održanog 03.06.2013. godine
Zaključci sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 25.04.2013. godine
Zaključci sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.03.2013. godine
Zaključci sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.02.2013. godine
Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.01.2013. godine
Zaključci sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.01.2013. godine

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2012. godini
Zaključci sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.12.2012. godine
Zaključci sa 1. (konsituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 28.11.2012. godine

Zaključci sa 45. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 06.09.2012. godine
Zaključci sa 44. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 10.07.2012. godine
Zaključci sa 43. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.06.2012. godine
Zaključci sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.05.2012. godine
Zaključci sa 41.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 26.04.2012.godine
Zaključci sa 40.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 28.03.2012.godine
Zaključci sa 39.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 28.02.2012.godine
Zaključci sa 38.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.01.2012.godine

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2011. godini
Zaključci sa 37.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.12.2011.godine
Zaključci sa 36.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 29.11.2011.godine
Zaključci sa 35.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.10.2011.godine
Zaključci sa 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 29.09.2011.godine
Zaključci sa 33.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 13.07.2011.godine
Zaključci sa 32.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 24.06.2011.godine
Zaključci sa 31.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 31.05.2011.godine
Zaključci sa 30.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 26.04.2011.godine
Zaključci sa 29.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 29.03.2011.godine
Zaključci sa 28.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 15.02.2011.godine
Zaključci sa 27.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.01.2011.godine

Sjednice Općinskog vijeća Tuzla u 2010. godini
Zaključci sa 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 23.11.2010.godine
Zaključci sa 23.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 22.09.2010.godine
Zaključci sa 21.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 13.07.2010.godine
Zaključci sa 19.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 27.05.2010.godine
Zaključci sa 17.redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 25.03.2010.godine