Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Home Vijest Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 20.02.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

I – Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

  1. „Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije“
  2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“
  3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine“
  4. „Grantovi neprofitnim organizacijama – sport“
  5. „Grantovi za projekte za mlade“

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Prilog 9: Obrazac za narativni izvještaj
– Prilog 10: Obrazac za finansijski izvještaj
– Smjernice za aplikante