opcina-tuzla-primjer-dobrog-upravljanja

Izdvojeno

Općina Tuzla dobitnik UNWTO nagrade "Odisej"

odisej

Budžet za građane

Službeni glasnici

Grad Tuzla

ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 307 307
Web: http://tuzla.ba

Mapa

Galerija

Gradonačelnik

Gradonačelnik

Gradonačelnik

Poštovani, Srdačno Vas pozdravljam. Dobrodošli u Grad Tuzla. Želim Vas obavijestiti da su državni službenici i namještenici tu da Vam pomognu u ostvarenju Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzla. U Centru za pružanje usluga građanima nalaze se brošure iz kojih možete saznati u kojoj od službi možete ostvariti neko od Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzla. Da bi olakšali i pojednostavili postupke pred nadležnim službama u Centru za pružanje usluga nalaze se i obrasci u kojima je navedeno koju do[pročitaj sadržaj]

Vijesti – saopštenja

Obavještenje Službe za inspekcijske poslove političkim partijama-subjektima
Obavještenje Službe za inspekcijske poslove političkim partijama-subjektima

Obzirom da pojedine političke partije-subjekti već vrše postavljanje plakata u predizborne svrhe i to na nedozvoljena mjesta i bez prethodno pribavljenih Rješenja nadležne Službe, ovim putem Vas obavještavamo, da se shodno Odluci o komunalnom redu („Sl. glasnik Općine Tuzla“ br. 4/10, 9/10, 1/11, 3/11 i 11/15), član 16., plakati mogu postavljati na određenim mjestima i isključivo uz saglasnost Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, a ...

Gradonačelnik Splita uputio pismo zahvale gradonačelniku Tuzle
Gradonačelnik Splita uputio pismo zahvale gradonačelniku Tuzle

Gradonačelnik Splita Ivo Baldasar, nakon nedavnog posjeta delegacije Grada Splita, Tuzli, uputio je pismo zahvale gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću. Poštovani kolega Imamović, Moj nedavni kratki boravak u Tuzli jako me se dojmio i sjećanja su još uvijek vrlo svježa. Uređenost grada i kvaliteta života građana koju smo vidjeli, kao i brojni razvojni projekti koje ostvarujete obećavaju još bolju budućnost. Ovime koristim priliku zahvaliti Vam na Vašem osobnom doprinosu u ...

Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima po Javnom pozivu za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla
Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima po Javnom pozivu za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla

Program raspodjele možete preuzeti na sljedećem linku: Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima po Javnom pozivu za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla objavljenom 6. 6. 2016. godine.

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Tuzle

Gradsko vijeće Grada Tuzle

GRADSKO VIJEĆE GRADA TUZLE a) Opće odredbe Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana grada. Gradsko vijeće ima trideset i jednog (31) vijećnika. Mandat vijećnika traje četiri godine. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se demokratskim putem, neposrednim izborima na teritoriji cijelog grada u skladu sa zakonom. Građani biraju vijećnike Gradskog vijeća na temelju slobodnog, općeg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem. Pripadnici svih nacionalnih manjina imaj[pročitaj sadržaj]

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga: - osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, zakonima i Statutom Grada, - osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonim[pročitaj sadržaj]

Gradska uprava

Gradska uprava

Gradska uprava

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i s njima povezanih stručnih poslova osnivaju se organi uprave. Organi uprave u Gradu Tuzla (u daljem tekstu: Grad) su službe za upravu. Za obavljanje stručnih poslova, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova, mogu se osnivati gradske upravne organizacije. Upravne organizacije, iz prethodnog stava mogu biti gradski zavodi, direkcije i gradske organizacije, koje s[pročitaj sadržaj]

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Tuzla je tradicionalno otvoren grad, sa razvijenom međunarodnom saradnjom, čiji počeci sežu unazad[pročitaj sadržaj]
120.441
stanovnika
40
mjesnih zajednica
294km2
površina
13
fakulteta

JKP 'Panonnica' d.o.o.

http://panonika.ba

JP 'Direkcija za izgradnju' d.o.o.

http://direkcija-tz.com.ba

'Dom zdravlja', Tuzla

http://www.dztuzla.ba/

'Centar za socijalni rad', Tuzla

http://www.csrtuzla.ba/

JP SKPC 'Mejdan'

http://mejdan.ba

'Tržnice-Pijace' d.o.o.

http://trznicetuzla.com.ba

'Centralno grijanje', Tuzla

http://grijanjetuzla.ba

'Narodno Pozorište', Tuzla

http://www.narodnopozoristetuzla.org.ba/

'Naše dijete', Tuzla

http://www.nasedijete.com.ba/

JKP 'Kmemorativni centar'

http://komemorativni-centar.ba

BIT Centar, Tuzla

http://bit.ba

JKP 'Saobraćaj i komunikacije'

http://jkp-sik-tuzla.com.ba

'Međunarodna galerija portreta', Tuzla

http://www.galerijaportreta.ba/

'Dom mladih', Tuzla

http://dommladihtuzla.ba/

JZU ``Gradske Apoteke`` Tuzla

http://apoteke-tuzla.ba/

JKP 'Komunalac'

http://komunalac.com.ba

Razvojno poduzetnički centar

http://rpctuzla.ba

'Dom penzionera', Tuzla

http://www.dompenzionera.ba/