Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA-21.03.2022.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – 15.10.2021.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA – 11.08.2020.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 24.06.2020.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 10.06.2020.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 12.03.2020.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA-09.03.2020.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 18.12.2018.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 26.10.2018.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – 23.05.2018.

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-15.01.2018

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-06.12.2017

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 01.12.2017.

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI-20.10.2017.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – 05.10.2017.

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-06.09.2016

IINFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-18.12.2015

NFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-09-10-2015

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-12.06.2015

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-03.04.2015

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-16.02.2015

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-23.12.2014

INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJESTENJA-09.12.2014