Nabavka usluga iz Anexa II dio B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU “UGOSTITELJSKIH USLUGA” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2022. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA “STRUČNOG USAVRŠAVANJA” ZA UPOSLENIKE GRADA TUZLA ZA 2022. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU “USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2022. GODINU

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u okviru realizacije manifestacije Cum Grano Salis

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE ZA UPOSLENIKE GRADA TUZLA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ”UGOSTITELJSKIH USLUGA” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2020. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ”USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2020. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ”STRUČNOG USAVRŠAVANJA – RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE” ZA UPOSLENIKE GRADA TUZLA ZA 2020. GODINU

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja u okviru realizacije manifestacije “Cum Grano Salis”

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja u okviru realizacije manifestacije ”Kaleidoskop”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA “STRUČNOG USAVRŠAVANJA – RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE” ZA UPOSLENIKE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU “UGOSTITELJSKIH USLUGA” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU “USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ”STRUČNO USAVRAŠAVANJE – RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE” ZA UPOSLENIKE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ”UGOSTITELJSKE USLUGE” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ”HOTELSKE USLUGE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU” ZA POTREBE GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga obuke na temu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla“ (Datum objave: 12.10.2018.)
Projektni zadatak: Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja manifestacije ”Cum Grano Salis” (Datum objave: 12.07.2018.)

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja međunarodnog festivala umjetnosti mladih ”Kaleidoskop”(Datum objave: 21.05.2018.)

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja manifestacije – Književni susreti ”Cum Grano Salis” (Datum objave: 11.08.2017.)

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja međunarodnog festivala mladih ”Kaleidoskop”