Međunarodna saradnja

19. Novembra 2014.

Tuzla je tradicionalno otvoren grad, sa razvijenom međunarodnom saradnjom, čiji počeci sežu unazad 20-tak godina, kada su ostvareni prvi kontakti sa međunarodnim humanitarnim organizacijama, jednim brojem vladinih organizacijama za razvoj i pomoć, kao i sa brojnim evropskim gradovima. Međunarodna saradnja Tuzle je već u svom začetku bila uspješna, zahvaljujući brojnim kontaktima i pravilnom pristupu saradnji sa međunarodnim organizacijama i prijateljskim gradovima.

Tokom najteže humanitarne krize koja je pogodila našu zemlju početkom devedesetih, prikupljena je značajna humanitarna pomoć za ratom pogođeno stanovništvo, prognanike i izbjeglice koji su utočište našli u Tuzli, čime su djelimično ublažene posljedice rata. U ovom periodu znatno su ojačale i veze sa nekim gradovima, što je rezultiralo potpisivanjem sporazuma o saradnji, odnosno o bratimljenju: Bolonja (1994.), Osijek (1996.), Pečuh (1997.), Saint Denis (1999. i 2009.). Nakon ovog perioda uslijedio je period obnove i razvoja, kroz koji su se profilirale potrebe gradova za raznovrsnim oblicima saradnje. I ove aktivnosti su dovele do uspostavljanja pobratimskih odnosa sa drugim gradovima i pokrajinama Provincija Ravena (2001.), Provincija Pisa (2005.), Općina Tuzla/Istanbul (2007.).

Čvrste prijateljske veze i stalni kontakti sa gradovima pobratimima održavaju se kontinuirano, a osim sa pomenutim gradovima i pokrajinama pobratimima, Općina Tuzla sarađuje sa gradovima Rijeka, Vukovar, Šibenik, Daruvar, Barcelona, San Sebastian, Modena, Linz. Općina Tuzla je ostvarila i saradnju sa nekoliko evropskih regija. Uglavnom se radi o regijama kojima pripadaju gradovi sa kojima su potpisani dokumenti o saradnji, kao što su Regija Emilija Romanja, Osječko-baranjska županija, Pečuško-baranjska županija i druge. Općina Tuzla je, zajedno sa gradovima Osijek i Pečuh, Kantonima/ županijama i privrednim komorama ove tri regije osnovala Euroregionalnu saradnju Dunav-Drava-Sava (1998.).

Općina Tuzla je, kao jedan od osnivača mreže gradova koji su kreirali Evropsku povelju za očuvanje ljudskih prava u gradovima (2000.), u oktobru 2010. godine bila domaćin Sedme konferencije o Evropskoj povelji za očuvanje ljudskih prava u gradovima. Imajući u vidu da su domaćini prethodnih konferencija bili bile u Saint Denis, Barcelona, Venecija, Nirnberg, Lion i Ženeva, s pravom možemo biti ponosni na ugled koji Tuzla uživa među evropskim gradovima.

Posljednjih su godina upravo intenzivni kontakti i saradnja sa prijateljskim gradovima potaknuli uključenje Općine Tuzla u evropske integracijske procese, odnosno u programe i fondove  EU. Dosadašnja iskustva učešća u programimaEU i drugim bilateralnim projektima, uz realizaciju konkretnih projektnih ciljeva i ostvarenje direktne koristi za naš grad, temelj su znanja i iskustva koje smo stekli i koje nam je neophodno za uspjeh u pripremi i realizaciji sredstava evropskih predpristupnih fondova (IPA).

GRADOVI SA KOJIMA JE POTPISAN SPORAZUM O BRATIMLJENJU
Bologna (Italija) – www.comune.bologna.it
Osijek (Hrvatska) – www.osijek.hr
Pécs (Mađarska) – www.pecs.hu
L’Hospitalet de Llobregat (Španija) – www.l-h.cat
Saint Denis (Francuska) – http://lile-saint-denis.reseaudescommunes.fr/
Tuzla/Istanbul (Turska) – www.tuzla.bel.tr

Potpisani protokoli o prijateljstvu i saradnji sa:
Provincija Ravena (Italija) – www.provincia.ra.it
Provincija Pisa (Italija) – www.provincia.pisa.it