Servisne informacije za dan 01.02.2023.godine

Važniji telefoni

121 Civilna zaštita

122 Pollicija

123 Vatrogasci

124 Hitna pomoć


JKP Komunalac

SVE DJELATNOSTI ODVIJAJU SE PO PLANU I PROGRAMU I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA I SVE EKIPE ZIMSKE SLUŽBE SU NA TERENU.

Tel: +387 35 302 555


Centralno grijanje

SNABDIJEVANJE GRADA TOPLOTNOM ENERGIJOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.

Tel: +387 35 321 600


Elektrodistribucija

SNABDIJEVANJE GRADA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA OSIM NAJAVLJENIH PREKIDA : NASELJA PAŠA BUNAR 11-16 SATI I MOLUŠKA RIJEKA 08-15 SATI .

Tel: +387 35 304 303


Vodovod i kanalizacija

SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.

Tel: +387 35 369 855


Kvalitet zraka – vazduha

PREKOMJERNO ZAGAĐEN ZRAK NA LOKALITETIMA SKVER I BKC. ČIST ILI NEZNATNO ZAGAĐEN ZRAK NA LOKALITETU BUKINJE.


DD “GIPS”

SVE LINIJE SAOBRAĆAJU UREDNO PO REDU VOŽNJE I DO KRAJNJIH ODREDIŠTA.


JP “Spreča”

STANJE VODOSTAJA NA VODOTOCIMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE. VODOSTAJ NA JEZERU MODRAC I AKUMULACIJSKOJ BRANI JUTROS U 06:00 SATI JE 199,13 mnm, A ISPUST _16,20_ m3/sec TE JE ZABILJEŽENO __ l/m2 PADAVINA.