Servisne informacije za dan 26.05.2023.godine

Važniji telefoni

121 Civilna zaštita

122 Pollicija

123 Vatrogasci

124 Hitna pomoć


JKP Komunalac

SVE DJELATNOSTI ODVIJAJU SE PO PLANU I PROGRAMU I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.

Tel: +387 35 302 555


Centralno grijanje

ZAVRSENA SEZONA GRIJANJA.

Tel: +387 35 321 601 / +387 35 321 602


Elektrodistribucija

SNABDIJEVANJE GRADA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA OSIM PLANIRANOG ZASTOJA ZA PODRUČJE SIMIN HAN-A U PERIODU OD 12:00-13:30 SATI.

Tel: +387 35 304 303


Vodovod i kanalizacija

SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.

Tel: +387 35 369 855


Kvalitet zraka – vazduha

ČIST ZRAK NA LOKALITETIMA SKVER, BKC I BUKINJE.


DD “GIPS”

SVE LINIJE SAOBRAĆAJU UREDNO PO REDU VOŽNJE I DO KRAJNJIH ODREDIŠTA.


JP “Spreča”

STANJE VODOSTAJA NA VODOTOCIMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE. VODOSTAJ NA JEZERU MODRAC I AKUMULACIJSKOJ BRANI JUTROS U 06:00 SATI JE _199,40_ mnm, A ISPUST 16,2_ m3/sec TE JE ZABILJEŽENO ____ l/m2 PADAVINA.