Servisne informacije za dan 21.06.2024. godine

Važniji telefoni

121 Civilna zaštita 122 Pollicija 123 Vatrogasci 124 Hitna pomoć


JKP Komunalac

SVE DJELATNOSTI ODVIJAJU SE PO PLANU I PROGRAMU I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.
Tel: +387 35 302 555


Centralno grijanje

SEZONA GRIJANJA JE ZAVRŠENA.

Tel: +387 35 321 601 / +387 35 321 602


Elektrodistribucija

SNABDIJEVANJE GRADA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA OSIM ZA NASELJE KRIŽANI U PERIODU OD 08:30-15:00 SATI ZBOG IZVOĐENJA PLANIRANIH RADOVA.

Tel: +387 35 304 333


Vodovod i kanalizacija

SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM UREDNO I BEZ ZASTOJA ILI PREKIDA.


Kvalitet zraka – vazduha

PREMA INFORMACIJAMA SA MJERNIH STANICA BKC, SKVER I BUKINJE, INDEKS KVALITETA ZRAKA ODGOVARAO JE INDEKSU KVALITETA ČISTOG ZRAKA NA LOKALITETU BKC, TE INDEKSU KVALITETA UMJERENO-ZAGAĐENOG ZRAKA NA LOKALITETIMA BUKINJE I SKVER


DD “GIPS”

SVE LINIJE SAOBRAĆAJU UREDNO PO REDU VOŽNJE I DO KRAJNJIH ODREDIŠTA.

Tel: +387 35 361 111


JP “Spreča”

STANJE VODOSTAJA NA VODOTOCIMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE. VODOSTAJ NA JEZERU MODRAC I AKUMULACIJSKOJ BRANI JUTROS U 06:00 SATI JE _198,17_ mnm, A ISPUST _2,2_ m3/sec TE JE ZABILJEŽENO ____ l/m2 PADAVINA.