Javni oglasi

7. Aprila 2021.

Javni oglas za dodjelu u zakup dijela slobodnog prostora (Datum objave:12.06.2024)


Obavještenje o mogućnosti predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz sredstava grada Tuzle u 2024. godini (Datum objave:31.05.2024.)


Ponovljeni javni oglas za dodjelu u zakup šalter prostora (Datum objave: 23.04.2024.)


Javni oglas za dodjelu u zakup šalter prostora (datum objave: 09.04.2024.)


Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave:02.04.2024.)


Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije
(Datum objave:27.03.2024.)


Interni oglas za prijem za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove upravu i zajedničke poslove (Datum objave:14.03.2024.)


Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2024. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (Datum objave:12.01.2024)


Javni oglas za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzla i stanova na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja (Datum objave:08.01.2024)

Preliminarna rang lista kandidata za zakup stana (Datum obajve:12.02.2024.)


Javni oglas za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle (datum objave: 22.12.2023.)


INTERNI OGLAS za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za internu reviziju (Datum objave:20.12.2023.)


-Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Datum objave:02.11.2023.)


-Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradsko pravobranilaštvo Tuzla (Datum objave:01.11.2023.)


-Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (Datum objave:23.10.2023.)


-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 15.09.2023.)


-Interni oglas za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnu službu za poslove gradonačelnika (datum objave: 9.8.2023. godine. Rok za podnošenje prijava zaključno sa: 16.8.2023. godine)


-Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za boračko invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica (Datum objave:20.07.2023.)
-Odluka o pokretanju postupka upražnjenog radnog mjesta


-Obavještenje o mogućnosti predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz sredstava Grada Tuzle u 2023. godini (Datum objave:05.06.2023)
Program novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koje se dodjeljuju iz Budžeta Grada Tuzle za 2023.godinu

-Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
(Datum objave:05.01.2023 godine, rok za podnošenje prijava zaključno sa 20.01.2023. godine)
– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (Datum objave 09.11.2022. godine, rok za podnošenje prijava zaključno sa 24.11.2022. godine)

 – Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata (datum objave: 26.05.2022.)
  – Obrazac izjave uz Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata


JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 18.05.2022.)


Ponovni Javni oglas za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle (datum objave: 16.05.2022.)


Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije (datum objave: 09.05.2022.)


Javni oglas za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle (Datum objave: 19.04.2022.godine)


JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove i Službu za inspekcijske poslove (Oglas otvoren zaključno sa 30.04.2022.godine) (Datum objave: 15.04.2022.godine)


Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za budžet i finansije, Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Stručnu službu Gradskog vijeća (oglas otvoren zaključno sa 18.04.2022.godine) (Datum objave: 08.04.2022.godine)


Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Datum objave:31.03.2022.godine)
  – Prijavni obrazac i izjave


 

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (datum objave 11.02.2022. godine)


Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla (datum objave: 04.02.2022.)
– Prijavni obrazac za Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla
– Obrazac izjave
Poslovnik o radu Gradske izborne komisije Tuzla


Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 27.09.2021.)


Obavještenje za podnošenje zahtjeva za novčane podrške u poljoprivredi (Datum objave:06.07.2021.)
Program novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu
Izmjena programa novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, broj: 04/11-A-9507-2021
Izmjena programa novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, broj: 04/11-A-9507-1-2021, od 04.10.2021. godine
Izjava o nabavci opreme
Izjava o zasnovanoj animalnoj proizvodnji
Izjava o zasnovanoj biljnoj proizvodnji
Obrazac zahtjeva za biljnu proizvodnju
Obrazac zahtjeva za animalnu proizvodnju
Obrazac zahtjeva za nabavku novih sredstava


 

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Upravnu organizaciju Zavod za urbanizam (datum objave 28.06.2021. godine, krajnji rok za podnošenje prijava zaključno sa 06.07.2021. godine).


Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 28.06.2021.)


Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradske organe uprave i stručne službe Grada Tuzle, broj izvršilaca: 8 (osam) (datum objave: 26.05.2021.)


Javni oglas za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Tuzla (datum objave: 24.05.2021.)


Preliminarna rang lista kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 19.05.2021)


Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije (datum objave: 11.05.2021.)


Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih(datum objave: 15.04.2021.)
-Izjave i prijavni obrazac


Ponovni Javni oglas za prodaju rabljenih vatrogasnih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle(datum objave: 01.04.2021.)


JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle, Vatrogasac – 7 izvršilaca, (datum objave 31.03.2021. godine, krajnji rok za podnošenje prijava zaključno sa 15.04.2021. godine.)(datum objave:31.03.2021.)