Budžet za 2023. godinu

28. Oktobra 2022.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2023.godine
Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2023.godine
Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01.- 31.12.2023.godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 30.09.2023. godine
Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 30.09.2023. godine
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023 godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2023 godine
Prilog uz Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12 2023 godine
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 30.06.2023. godine
Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01.- 30.06.2023. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2023. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023 godinu
Prilog uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za 2023 godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.03.2023.godine
Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.03.2023.godine
Budžet Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2023. godine
Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu
Obrazloženje Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2023. godine
Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2023. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu
Pregled budžetskih korisnika Grada Tuzla utvrđenih u Registru budžetskih korisnika po budžetskoj organizaciji i vrsti prihoda, važi od 01.01.2023.
Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2023. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2023. godine
Odluka o načinu provođenja javne rasprave
Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu