Objavljen Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

23. Juna 2022.

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 27/22), Gradska izborna komisija Tuzla raspisuje:

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

a za potrebe imenovanja tri (3) kontrolora izbornih rezultata u osnovnoj izbornoj jedinici Grad Tuzla, na mandatni period od pet (5) godina.

Kompletan tekst javnog oglasa kao i pripadajući prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Grad Tuzla
Gradska izborna komisija