Bećirović razgovarao sa Zijadom Lugavićem, vršiocem dužnosti gradonačelnika Grada Tuzle

25. Januara 2023.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović, razgovarao je, u srijedu, 25.1.2023. godine, sa dr. sc. Zijadom Lugavićem, vršiocem dužnosti gradonačelnika Tuzle.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, Zijad Lugavić zahvalio se Denisu Bećiroviću za nesebičnu podršku građanima u nastojanjima da se poboljša kvalitet života svih građana i nastavi kontinuitet razvoja Tuzle. Lugavić je naglasio da će se nastaviti zalagati za jaku i prosperitetnu Tuzlu, te nastaviti razvoj postignut u proteklih dvadeset godina.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, upoznao je člana Predsjedništva BiH, dr. Denisa Bećirovića sa prioritetima kojima je posvećena gradska administracija, na čijem čelu se nalazi. U skladu sa nadležnostima lokalne samouprave, Lugavić je poručio kako su u njegovom prioritetu projekti posvećeni stvaranju boljeg ambijenta za ostanak mladih, bržem ekonomskom razvoju i široj primjeni novih tehnologija, unapređenju komunalne infrastrukture, rješavanju ekoloških i socijalnih problema,  i svemu drugom što doprinosi boljem kvalitetu života građana i građanki Tuzle. Naglasio je kako ima posebne programe za najmlađe, mlade, osobe treće životne dobi, boračku populaciju, nezaposlene i sve ranjive kategorije zajednice.

Zijad Lugavić je naglasio kako je njegov program rada proizašao iz intenzivnih razgovora sa građanima, privrednicima, nevladinim organizacijama i drugim akterima, te da se  temelji na tri osnovne dimenzije održivog razvoja i usklađen je sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja, a to su: društvo, okoliš i ekonomski razvoj.