ČESTITKA U POVODU DANA RUDARA

21. Decembra 2021.

RUDARIMA BOSNE I HERCEGOVINE I TUZLE UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE U POVODU 21. DECEMBRA – DANA RUDARA

S R E T N O!

 

Predsjedavajuća Gradskog vijeća                           Gradonačelnik
Nataša Perić                                                            Jasmin Imamović