Grad Tuzla objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle sa pozicije „Grantovi za medije“

2. Augusta 2022.

Grad Tuzla je, putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 2.8.2022. godine, objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu medijskim subjektima sa područja grada Tuzle koji obavljaju medijsku djelatnost odnosno proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije i interneta. U Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, na poziciji „Grantovi za medije“ obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM namjenjena za podršku medijskim subjektima s područja grada Tuzle.

Pravo na dodjelu finansijskih sredstava imaju poslovni subjekti registrovani kao pravna ili fizička lica koji obavljaju medijsku djelatnost odnosno proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije i interneta, a koji ispunjavaju  uslove navedene u Javnom pozivu. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 17.8.2022. godine. Tekst Javnog poziva, sa pratećom dokumnetacijom, može se pronaći OVDJE.

Grad Tuzla