Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao sastanak sa službama zaštite i spašavanja

21. Marta 2020.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao sastanak sa službama zaštite i spašavanja

Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao je juče sjednicu sa službama zaštite i spašavanja u gradu. Cilj sastanka bila je koordinacija aktivnosti službi za spašavanje koje djeluju pri Gradskom štabu civilne zaštite Tuzla. Gradski štab Civilne zaštite Tuzla je službama naredio da stave na raspolaganje ljudstvo i materijalno-tehnička sredstva za angažovanje na izvršenju zadataka iz svoje nadležnosti u funkciji zaštite stanovništva i sprečavanja širenja korona virusa- Covid 19. Riječ je o sedam službi zaštite i spašavanja, koje su izvijestile komandanta Gradskog štaba civilne zaštite i gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića o poduzetim mjerama zaštite na realizaciji naredbi i preporuka nadležnih organa i štabova civilne zaštite.

http://rtv7.ba/arhive/236539