Hitan sastanak gradonačelnika sa operativnim dijelom Gradskog štaba CZ i dijelom sluzbi zaštite i spašavanja

7. Juna 2021.

Na poziv  gradonačelnika i komandanta Gradskog štaba civilne zaštite, Jasmina Imamovića, u nedjelju, 6.6.2021. godine, održan je hitan sastanak sa operativnim dijelom Gradskog štaba CZ i dijelom sluzbi zaštite i spašavanja. Na sastanku su prikupljene informacije o stanju na terenu i poduzetim mjerama od strane službi zaštite i spašavanja civilne zaštite i gradskih službi na saniranju posljedica nastalih uslijed velikih padavina u popodnevnim satimana na području grada Tuzle, te dogovorene naredne aktivnosti i stanje pripravnosti svih službi zaštite i spašavanja i gradskih službi.

Konstatovano je da su u kratkom periodu iznimno velike padavine pogodile područje Tuzle, a naročito jak intenzitet i enormno velike količine padavina pale su na područje oko sliva rijeke Soline. Šteta je evidentirana na cestama, individualnim, stambenim, poslovnim i pomoćnim objektima. Predstavnici službi zaštite i spašavanja i gradskih službi brzo se reagovali, bili na terenu i obišli pogođene lokacije, te odmah poduzeli odgovarajuće mjere na otklanjanju posljedica, dezinfekciji i zaštiti. Radovi na otklanjanju posljedica na nekoliko lokacija su trajali tokom noći i nastavljeni i danas. Sve službe zaštite i spašavanja, kao i sve gradske službe do daljnjega će biti u stanju maksimalne pripravnosti, za slučaj novih padavina.